Mentorski program Oracle of light

14-tedenski program za dvig zavesti

Ob soočenju z težavami, ovirami, tudi boleznimi ali celo travmatičnimi izkušnjami, se pogosto vprašamo, kako naprej. Vse te težave nas lahko namreč ustavijo in nas pošteno utrudijo.

Ob tem si včasih zaželimo nasveta in usmeritve, kako naprej.  Le-tega lahko hitro dobimo ob Tarot svetovanju – vpogledu v karte ali pa pri astrološki analizi Jyotish – vedski astrologiji. Obe ponujata neke vrste DIAGNOSTIKO realnega stanja osebe, ki sprašuje (njeno karmo – predvidljiv način vedenja in odzivi na določeno situacijo, pa tudi njeno dharmo – življenjske naloge osebe) ter na tak način odgovarjata na najrazličnejše izzive, pred katere je ta oseba postavljena. Ponudita lahko tudi lažje rešitve, to so na primer številne  preventivne tehnike. Je pa res, da pa te ne pomagajo vedno pri temeljitejši preobrazbi in rešitvi težjih karmičnih zapletov in situacij (na primer pri težjih odnosih, družinski karmi, pri bolezenskih stanjih in podobno). 

Tukaj pa vam lahko zelo učinkovito pomaga  program Oracle of light, ki sem ga zasnovala na podlagi svojega znanja in bogatih izkušenj. Ta program vam ponuja edinstveno priložnost za temeljito preobrazbo in je tako namenjen tistim, ki želite napredovati v svojem razvoju in  v dvigu zavesti. Ob zavedanju, da imamo svobodno voljo  vam vsem, ki ste pripravljeni delati na sebi, ponujam izjemen program OSEBNE TRANSFORMACIJE. To je  program osebnostne rasti, ki vsebuje poleg najrazličnejše preventive ( zvočna terapija – mantre) tudi številne tehnike za spreminjanje svoje realnosti, ki nam včasih onemogoča živeti polno in zadovoljujoče življenje.  

Začnite proaktivno voditi svoje življenje, bodite kreatorji svoje usode in ne le nemočni opazovalci in žrtve okoliščin, v katerih ste se znašli! V resnici biti žrtev namreč ni naša prava narava, saj imamo vsi svobodno voljo in v sebi potencial za kreativnost in manifestacijo tega, kar si želimo. V programu Oracle of light lahko presežete svoje karmične omejitve ter zopet najdete svojo moč, ki spi v vsakem izmed nas. 

Po svetovanju se tako odločite  tudi za vstop v proces osebne transformacije. Sama sem že prehodila to pot, preko številnih svetovanj sem sicer našla določene odgovore, ne pa spremembe, ki sem jo želela zase. Do tega pa je bila kar težka pot. 

OSVOBODI SE OMEJUJOČIH PREPRIČANJ IN POSTANI KREATOR SVOJEGA ŽIVLJENJA!

Teorija ali Praksa?

Tako sem  sem se v teku svojega  življenja srečala s težkimi preizkušnjami – neharmoničnih vzdušjem v družini, številnimi boleznimi (težave s ščitnico, izgorelost), pa tudi z težavami v odnosih, v družini, kot v službi. Čutila sem, da težave, ki jih doživljam, izhajajo iz moje notranjosti, vendar je bilo soočanje in ozaveščanje v povezavi s tem izjemno težko, kar je ustavljalo moj napredek. Rešitve sem iskala od zunaj in upala, da bom tako našla pomoč, uteho in notranje zadovoljstvo. A to se ni zgodilo. Številni terapevti, s katerimi sem prihajala v stik, mi niso znali pomagati. Na koncu sem se odločila, da si bom pomagala sama.

To zavedanje je prišlo v času, ko sem študirala Jyotish, saj sem preko študija ne le prepoznala, ampak tudi ozavestila dejstvo, da imamo svobodno voljo in zato moč, da lahko spremenimo naša življenja, če spremenimo sebe. Ob študiju in prebiranju številne literature sem se učila teorije, vse pa sem tudi poizkusila v praksi. Ob vedno večjem poznavanju sebe in svoje notranjosti, sem prišla do pomembnih uvidov in praktično ozavestila svoje notranje konflikte in travme, nato pa jih tudi začela razreševati. V tem procesu sem tudi začutila, kaj je v resnici moje pravo poslanstvo, premagala strah ter odšla iz službe, ki me že dolgo ni več izpolnjevala in osrečevala. Seveda imam še nekaj dela na sebi, saj je to vedno vseživljenjski proces, a če pomislim kaj vse sem uspela razrešiti v dokaj kratkem roku, sem vesela in ponosna.

V tem procesu sem se začela zavedati, koliko časa in denarja sem zapravila za številne na zunaj ponujene rešitve, ki mi niso pomagale. Tako sem prišla do najpomembnejšega odkritja:

VSE IZHAJA IZ NAS IN ČE ŽELIMO SPREMENITI NAŠE OKOLIŠČINE, MORAMO SPREMENITI SEBE. TO PA LAHKO NAREDIMO LE SAMI, S POGLABLJANJEM VASE, V SVOJO NOTRANJOST.

TERAPEVT, COACH JE TISTI, KI NAS USMERJA, NAM POMAGA, NE MORE PA NAMESTO NAS REŠITI, OZIROMA SPREMENITI NIČESAR.

PREDNOSTI 3 mesečnega oziroma 12. TEDENSKEGA PROGRAMA:

 • pot do pomembnih informacij (kako se lotiti sprememb na sebi in uspeti čim hitreje), se vam skrajša, zato vam prihrani čas, energijo in denar,
 • program vam nudi rdečo nit – potek vaj gre po korakih, postopoma in po vrsti – sistematično, saj je narejen po modulih – stopnjah razvoja, poleg tega pa ponuja tudi celovito sliko na dogajanje,
 • ponuja učinkovite in hitre rešitve za omilitev in razrešitev izzivov, ki vas trenutno mučijo ali skrbijo,
 • v tem programu pridobite čisto vse, kar potrebujete za svoj osebni razvoj, za celo življenje (vse vaje, tehnike, literaturo, informacije) in zato ne potrebujete več drugih usmeritev,
 • vse vaje se naučite uporabiti v praksi – tako hitro uvidite ali delujejo,
 • Ta program vas popelje od popolnega nezavedanja vse do celovitega spoznanja, kako deluje svet, ljudje v njem in kako vaša notranjosti zrcali vse, kar se vam dogaja. Ta program osebne transformacije  bo v vas prebudil vašo pravno naravo in vaše poslanstvo, poleg tega pa vam bo omogočil doseči najvišjo stopnjo v svojem osebnem razvoju – prekinitev iluzij in izstop iz zgodbe – razsvetlitev!

Seveda je to zelo ambiciozen program, a koristi, če se ga lotite, so res izjemne. To lahko trdim, saj sem vse, kar učim, tudi sama preizkusila. V teku in procesu lastne izkušnje doseganja globine moje biti ter prostranstva dimenzij, pa sem ob tem ugotovila še eno zelo pomembno dejstvo, ki me je prav tako vzpodbudil, da sem zasnovala ta program. To je pomembnost naše ENERGIJE.

PRERAZPOREJANJE IN OHRANJANJE NAŠE ENERGIJE JE V ŽIVLJENJU NAJPOMEMBNEJŠE! ČE NIMAMO DOVOLJ ŽIVLJENJSKE ENERGIJE, IMAMO LAHKO ŠE TAKO VISOKO LETEČ CILJE. NE BODO SE URESNIČILE, ČE NIMAMO POTREBNE ENERGIJE ZANJE.

Zato je program zasnovan tudi na način, da se v procesu preobrazbe naučite tudi ohranjati in razporejati svojo energijo. Na ta način se namreč lažje in hitreje dosegajo CILJI.

Sama sem proces spreminjanja same sebe, s poglabljanjem vase, začela po obisku JYOTISH astrologa. Pri tem sem dobila samo potrditev, saj sem sebe že nekako spoznala preko TAROT ANALIZE, ki je prav tako kot Jyotish odlična za prepoznanje naše karme in tudi dharme. Oba, tako Jyotish kot tudi Tarot sta tako izjemna za OZAVEŠČANJE NAŠE SITUACIJE, saj oba močan pripomoček za zrcaljenje naše notranjosti.

Jyotish ali Tarot analiza nam namreč izjemno dobro pokažeta, zakaj imamo na določenih področjih težave, ovire, saj osvetlita našo karmo – to je naš predvidljiv način odzivanja na dogodke, ljudi, situacije in naše »dolgove« ter dharmo – naše življenjske naloge.

Mogoče ste že obiskali takega svetovalca in to ne potrebujete, iščete pa rešitve za harmonizacijo vaših življenjskih okoliščin. Mogoče preživljate težko obdobje in ne najdete poti iz svoje situacije. Ob tem se ne sprašujete le, koliko časa bodo trajale te težave, ampak predvsem, kako jih omiliti.

Omilitev težav sicer ponuja že JYOTISH ANALIZA, saj Jyotish vsebuje številne preventivne tehnike za izboljšanje naše situacije. Vendar so te tehnike večinoma vezane na našo karmo. Če imate težave, povezane z vašo dharmo, pa je zadeva bolj zapletena, saj tu pomaga le DVIG ZAVESTI. Dvig zavesti pa težko dosežete, če se ne spustite v globine svoje biti in v svojo notranjost. In tukaj se pojavi POMEMBNOST DELA NA SEBI, kar s tem programom lahko dosežete!

Program je namreč zasnovan tako, da ponuja tehnike za lažje razreševanje karme, posebej pri težjih situacijah, ki pa so velikokrat vezane na naše življenjske naloge. Pomaga vam na način, da najprej ozavestite vzroke na področjih, kjer se pojavljajo težave (kar se dobro vidi v natalni karti posameznika pri Jyotish analizi in tudi pri Tarot analizi), potem pa tam dvignete vibracije. Težave (ovire, zastoji, bolezni – težja karma in dharma), ki jih na teh področjih imate, se namreč odslikavajo v vaši natalni karti z nizko vibracijo planetov, ki so tam prisotni. Ta energija je seveda povezana z našo karmo in dharmo in močno vpliva na nas.

POMEMBNO JE DVIGOVATI VIBRACIJE, SAJ TO MOČNO VPLIVA NA NAŠE ŽIVLJENJE – NAŠE TELO IN UM, SAJ VIŠJE KOT VIBRIRAMO, VEČ ENERGIJE IMAMO, BOLJ SMO ZDRAVI IN V STIKU S BOŽANSKIMI VIRI ENERGIJE.

Višje kot vibriramo, bolj smo tudi zaščiteni pred negativnimi vplivi. Zaradi višjih vibracij se namreč negativne, oziroma nizke energije (zavist, nevoščljivost, jeza, … ) odbijejo od nas in se večkratno vrnejo nazaj k tistemu, ki nas je energijsko napadel.  Zato moramo tudi sami paziti, da nikogar energijsko ne napadamo.

NAMEN TEGA PROGRAMA JE TOREJ OKREPITI ZAVEDANJE, DA BOLJ KO SE POSVEČAMO SEBI, SVOJEMU RAZVOJU IN SMO V TRENUTKU IN POZORNI, MANJ NA NAS PRITISKA KARMA, HARMONIZIRAJO SE TEŽKE VIBRACIJE IN ŽELJE SE NAM HITREJE REALIZIRAJO.

Nizke vibracije planetov v natalni karti se kažejo v različnih težavah: težki odnosi v družini – posebej z materjo, lahko tudi očetom, brati in sestrami, težave v odnosih z nasprotnim spolom, možem ali ženo, lahko tudi otroci ali drugimi sorodniki, pomankanje ljubezni, varnosti in pozornosti, pomankanje finančnih sredstev, težave pri izobraževanju in v doseganju določene stopnje v izobraževanju ali pri delu – poslu in v karieri. Seveda se to lahko kaže tudi v drugih, najrazličnejših težavah. In ker se na take težke, stresne situacije, velikokrat neprimerno odzivamo (tlačenje, zanikanje, burni, čustveni odzivi), se, le- te lahko izrazijo v

Če imate take težave, je dobro, da začnete delati na sebi in razreševati svoje karmične vzorce. Ob spominih na travmatične dogodke (travme iz otroštva, obdobja mladostništva, lahko tudi v odraslosti) in  neprimernih, preveč burnih odzivih nanje naše telo zelo trpi in zato se tudi pojavljajo zgoraj navedene težave. 

V TEM ŽIVLJENJU SREČUJEMO IN SMO V STIKU Z LJUDMI TER SITUACIJAMI, KI ZRCALIJO NAŠE TRAVME. DA BI JIH PREPOZNALI IN RAZREŠILI, NAS VZNEMIRIJO IN RAZJEZIJO. A TO JE LE ZATO, DA NAS PRISILIJO, DA SE JIM POSVEČAMO. DA PA BI JIH UČINKOVITO REŠILI, POTREBUJEMO ZNANJE O PRAVEM ODZIVU NANJE, S KATERIM NE BOMO ŠKODOVALI SEBI IN SVOJEMU TELESU.

S TEM PROGRAMOM LAHKO PRIDOBITE TO ZNANJE. LE-TO VAM BO POMAGALO, DA SE  NA TEŽKE IN STRESNE SITUACIJE ODZOVETE ZAVESTO IN NA BOLJ PRIMEREN NAČIN. PRIMERNI ODZIVI VAM BODO OMOGOČILI VZPOSTAVLJANJE HITREJŠIH IN BOLJ UČINKOVITIH REŠITEV ZA RAZREŠITEV STARIH KARMIČNIH VZORCEV TER OMOGOČILI USTVARJANJE NOVE PRIHODNOST S KARMIČNO RAZBREMENITVIJO!

Uršulin mentorski program se mi zdi zelo uporaben. Program, ki temelji na mojih individualnih potrebah, je zelo obsežen, a je vreden vsega truda. Vsakodnevno povezano dihanje in izvajanje predlaganih vaj me je spremenilo. Dobila sem nov vpogled v mojo bit, spoznala sem samo sebe, moj odsevni svet, ki odseva mojo notranjost, sprejela in harmonizirala sem svoja čustva v povezavi z odnosi in razvijala svojo intuicijo. Če povzamem, bolj razumem sebe in svet okoli sebe, zaradi tega sem bolj mirna in srečna. Delo z Uršulo je zanimivo in pogosto tudi zabavno.

Program priporočam vsem, ki so pripravljeni delati na sebi in ki se zavedajo, da namesto njih, drugi ne morejo reševati njihovih težav in da so sami odgovorni za sebe. Drugi ljudje, kot na primer učitelji, svetovalci, terapevti, pri tem lahko samo pomagajo, svetujejo, podpirajo … in Uršula je pri tem zelo učinkovita. Trenutno končujem 4. modul. Moja izkušnja s programom je zelo pozitivna. Že v tretjem tednu prvega modula sem doživela večji čustveni odziv in ga s povezanim dihanjem predelala. Sledilo je veliko olajšanje, kakor da izpustiš velik del bremena. Podobno se mi je ponovilo še dvakrat. Uršula že na začetku programa poda natančna navodila in je ves čas izvajanja programa na voljo za vsa vprašanja oziroma dileme. Program je odličen, tudi zaradi tega, ker je izdelan individualno za vsakega posameznika in ga nekako začutiš in sprejmeš za svojega.

14-tedenskega programa Oracle-of-Light sem se lotila v času, ko mi je bilo čustveno zelo težko, pa tudi psihično, težko mi je bilo na vseh ravneh. Takrat sem potrebovala nek načrt, ki bi mi pomagal v teh težkih trenutkih. Želela sem, da bi ponovno zadihala, da bi se bolje počutila in da bi tudi bolj razumela samo sebe ter imela upanje, da bo naslednji dan lažje. Na začetku, ko sem se programa lotila, je bilo vsakdanje dihanje in mantranje kar izziv, vendar sem kmalu začela opažati, da mi je iz dneva v dan lažje in da me v prsih ne stiska več tako močno. Začela sem tudi same sebe bolj razumeti, moja depresija in zmeda, v kateri sem se takrat nahajala, pa je postopoma zbledela. Vztrajati moraš, biti reden in strpen in takrat se lahko pokažejo rezultati. Vsaj tako je bilo pri meni. Uspela sem s Uršulino pomočjo in njenim izjemnim programom. Narejen je glede na vsakega posameznika (vsebuje na primer osebne mantre, narejene na podlagi natalne karte posameznika), kar se mi zdi res dobro. Meni je v glavnem res pomagalo, našla sem se ter ob tem odrasla čustveno, psihično in duhovno. Do sedaj mi še nič ni tako tako zelo pomagalo. Najbolje pri tem programu je tudi to, da ga imam narejenega za vse življenje in se vsake toliko časa vrnem nazaj, ko sem spet pripravljena delati na sebi. Takrat se vrnem k dihanju, mantram in tako se učim in rastem ter tako premagujem svoje težave in vzroke zanje. Program je neprecenljiv je in ga zelo toplo priporočam.

Kako je program zasnovan:

1. modul

SPOZNAJ SEBE IN SVET, KI TE OBKROŽA
JAZ TUKAJ IN ZDAJ! (samozavedanje)

V 1. MODULU, ki traja 3 TEDNE – boste spoznali samega sebe, saj se boste poglobili vase s povezanim dihanjem – tehnika meditacije. Ob spoznavanju samega sebe se vam bo odkril tudi čudoviti svet okoli vas, ki vam nenehno nekaj sporoča. Naučili se boste PRISOTNOSTI oziroma POZORNOSTI, kar pomeni, da poste prisotni v trenutku ter boste lahko začeli prepoznavati znamenja – simboliko sveta, ki vas obkroža Naučili se boste tudi prizemljevanja, čiščenja čaker – energijskih centrov ter vstopili v proces dviganja vaše vibracije, kar boste dosegli s petjem vaših osebnih manter ali izvajanjem vaše osebne preventive. 

2. modul

SPOZNAJ ODSEVE, PROJEKCIJE IN ODZIVE NANJE
JAZ IN DRUGI! (samoprepoznanje, razreševanje)

V 2. MODULU, ki traja 3. TEDNE – boste okrepili povezano dihanje – tehnika meditacije ter na ta način spoznali, da so ljudje, dogodki in situacije le odsevi – glasniki v vašem življenju. Ugotovili boste na kakšen način sprožajo vaše podzavestne travme, strahove in zamrznjena čustva. Odzive na te ljudi, dogodke in situacije boste ozavestili ter se naučili zavestnega odziva na bremeneča čustva. Tako boste spoznali, da je vse kar doživljamo na ven, zrcalni odsev našega notranjega sveta in na ta način boste lahko spremenili škodljive vzorce v vašem življenju, povezali vsa težka čustva in se podali na pot svobode in uresničitve samega sebe. Naučili se boste prepoznavati glasnike, zaščite pred energijskimi vampirji, se zavestno odzivali nanje ter se čustveno uravnovešali. Pri tem vam bodo pomagale vaje za zaščito avre in prostorov, vaje za prepoznavanje glasnikov ter  harmoniziranje odnosov. Posebna vaja spremljanja samega sebe pa vam bo pomagala ohraniti več energije za lažje delovanje in preobrazbo. 

3. modul

POSKRBI ZASE, PREDAJ SE BREZPOGOJNI LJUBEZNI IN SI ODPUSTI
JAZ IN MOJA ZGODBA LJUBEZNI! (samozaupanje)

V 3. MODULU, ki traja 3. TEDNE – se boste naučili brezpogojnega čutenja, spoznali, da ste nedolžni in da lahko spustite vsa bremena iz svojih ramen. Začutili boste varnost in upanje ter si odpustili. Prepoznali boste, da je mir stanje duha in da boste ljubezen prejeli, če jo boste sami izžarevali in bo prihajala iz vas. Tako se boste naučili ljubezni in spoštovanja do sebe, si začeli zaupati ter izjemno okrepili samozavest. Naučili se boste, kako harmonizirati svoja čustva v povezavi z odnosi, okrepili povezano dihanje in prizemljevanje ter se notranje stabilizirali. Tako se boste lažje fokusirali in na ta način lažje uresničevali svoje želje in cilje. Pri tem vam bodo pomagale vaje za prepoznavanje, ravnovesje in harmonizacijo čustev, vaje za dviganje samozavesti ter razreševanje odnosov. Ob tem boste nenehno dvigali vibracijo in nivo energije. 

4. modul

UPORABI INTUICIJO, RAZPOREDI ENERGIJO IN DVIGNI VIBRACIJE! (samouresničitev)

V 4. MODULU, ki traja 3. TEDNE – se boste z različnimi tehnikami naučili,  kako izkazati brezpogojno ljubezen samemu sebi, kako razviti in uporabljati svojo intuicijo, kako si povrniti, ohraniti in pravilno razporejati energijo. Ob koncu pa se boste še dodatno seznanili, kako učinkovito in trajno dvigniti vibracije za harmonizacijo vseh področij vašega življenja. V tem modulu vas bodo navdušile vaje za izkazovanje brezpogojne ljubezni do samega sebe, izjemno močne tehnike za razvoj vaše intuicije, za dviganje vibracij ter ohranjanje, razporejanje in povrnitev vaše energije. Naučili se boste tudi, kako prečistiti svojo avro. 

2. DODATNA TEDNA – 13. in 14. TEDEN

IZSTOPI IZ ZGODBE IN MANIFESTIRAJ ŽELJENO! (razsvetlitev)

V teh dveh tednih boste imeli možnost premakniti zbirno točko ter tako izstopiti iz svoje zgodbe. Ob tem boste razbili škodljive iluzije, ki zavirajo vaš razvoj ter  se na ta način podati na pot brezmejne svobode. Na koncu sledi učenje tehnik manifestiranja (usidranja vaše duše in ustvarjanja torzijskega polja) za lažje privabljanje tistega, kar si v življenju najbolj želite. V teh dveh tednih lahko tako pričakujete tudi vaje za občutek varnosti in upanja – axis mundi, tok obilja ter realizacijo željenega. 

Torej, kaj se bo zgodilo, če se lotite tega programa in vztrajate, kakšne so koristi:

Potek programa:

 • Mentor  zapiše vse informacije o programu, določi in pripravi osebne mantre (preberi več o mantrah) osebno preventivo in vse vaje ter jih zapisane pošlje udeležencu po mailu,  razloži mu potek 3 – tedenskega dela tako, da mu pokaže, kako dihati, delati vaje, peti mantre… (1. obisk – osebno ali on line),
 • dihanje in vaje udeleženec dela sam doma,
 • udeleženec ima možnost 1x dodatnega obiska mentorja, s pomočjo katerega izvaja dihanje, vaje, zvočno terapijo – petje manter, iz modula, ki ga je izbral (2. obisk – osebno ali on line),
 • enkrat na teden lahko pokliče mentorja in se pogovori o izkušnjah, vtisih in morebitnih težavah pri delanju vaj (pogovor 3x po pol ure),
 • mentor pripravi izračun ugodnega trenutka – MUHURTA – za začetek procesa, da bo le-ta čim bolj učinkovit (vključeno v ceno ob izbiri modula)!
 
 
Za izvajanje PROGRAMA ORACLE OF LIGHT  boste potrebovali na dan od 20 – 25 min vašega časa, to je 20 min zjutraj in 20 min zvečer. Ob rednem izvajanju povezanega dihanja in manter lahko zelo močne uvide in spremembe pričakujete v roku 3 – 6 tednov, lahko tudi prej. 

Če imate torej željo spoznati samega sebe, izboljšati kvaliteto vašega življenja ter uresničiti vaše notranje potenciale ter osebnostno zrasti, je to za vas pravi program. Vendar se ob tem MORATE ZAVEDATI:

Da je za VSTOP V PROGRAM potrebna določena odločenost, trud in vztrajnost, saj preko njega vstopite v proces globoke in trajne notranje preobrazbe in rasti. Potrebna je določena motivacija in disciplina, da lahko zavestno naredite premik za preobrazbo. Ta korenita sprememba se kasneje odrazi tudi v zunanjem svetu, zato je potrebno biti tudi na to pripravljen. Delo na sebi je tudi neke vrste odgovornost, saj prinaša veliko sprememb v posameznikovo življenje.

Ukvarjanje s samim sabo je tudi daljši proces in ne le kratkotrajna zabava. V tem procesu ni bližnjic. To je proces, ki se odvija med mentorjem in udeležencem, ki se je zavestno odločil za podporo in pomoč pri raziskovanju in spoznavanju svojih prednosti, slabosti in težav, ki jih udeleženec prepoznava kot pomembne in jih želi v tem procesu razrešiti. Udeleženec lahko v tem programu vse kar je zanj boleče, težavno in travmatično nadomesti s tem, kar ga bo v življenju podpiralo ter mu omogočilo zdravo rast in polnejše življenje. Ravno zato je tu potreben globji stik, ki udeležencu pomaga odkriti globje vzroke in ga tudi odpraviti. Le na ta način lahko udeleženec tudi vzpostavi ravnovesje na mentalnem, čustvenem in energetskem nivoju.

Današnji čas je lahko precejšen izziv za vsakega izmed nas. Življenje je hitro in od nas zahteva visoko učinkovitost in produktivnost, ki jo je težko doseči. Naučiti se, kako poskrbeti zase, je zato v tem času še posebej pomembno, sploh za ženske. Iz služabnice, ki ugaja vsem in naredi vse in še več, kar od nje zahtevajo, naj ženska postane kraljica, ki se zaveda svoje vrednosti in lepote. Pa tudi moški naj se zaveda svoje vrednosti in potencialov.

Zakaj bi izgubljali energijo v iskanju kratkoročnih rešitev za naše probleme, težave, ovire, težke situacije, slabše počutje in bolezen, ker ne vemo, kako bi jih rešili in popravili. S PROGRAMOM ČUJEČNOSTI, MEDITACIJ IN VAJ – ORACLE OF LIGHT lahko stopimo na pot preobrazbe in se uresničimo kot uspešni posamezniki, ki smo lahko ponosni nase in na svoje dosežke.

Prijava na mentorski program

V oktobru in novembru razpisan nov termin Tarot tečaja