POMEN KARTE:

– pravilno obrnjena: igrivost, navdušenost, radovednost, bistrost, nove ideje, novi projekti, akcija, energija, spremembe, želja po znanju, učenje na nižjih stopnjah – osnovna šola, plodnost, rojstvo, otroštvo, razpršena komunikacija, večstransko razmišljanje, prilagajanje, kratka avantura, pustolovščina, otroški pristop, rast, razvoj, potreba po varnosti in zaščiti, nedolžnost.

– narobe obrnjena: egocentrizem, usmerjenost vase, naivnost, klepetavost, razpršenost, neusmerjenost neorganiziranosti, neusmerjena pozornost, pomanjkanje reda, pomanjkanje discipline, jokavost, tečnost, sitnost, nemir, begavost, nezrelost, prisluškovanje, laži, prevare.

Poklici, talenti: babica, varuška, pomočnica vzgojiteljice, pomočnica v podjetju, sekretarka, tajnica, pomočnica v trgovini, delo z majhnimi otroki – predšolskimi in do 5 razreda, ustvarjalno-kreativno delo, delavec na informacijah, igralec.

Osebe: otrok, mladostnik, posvojenec, nezrela oseba.

Čas: zelo hitro, nepredvidljivo.

Zdravje: vročina, napadi, epilepsija, motnje v govoru – jecljanje, motnje pozornosti, avtizem, lažje psihične bolezni, otroške bolezni, lahko težave z donositvijo otroka, zapleti pri nosečnosti.

V oktobru in novembru razpisan nov termin Tarot tečaja