Izberi Karto - "Pick a Card" januar 2023

V 2o23 se vam  predstavljajo karte Cosmic Tarot

Izberi karto, ki ti prva pade v oči – oziroma uporabi intuicijo – katera podoba te privlači, šele nato izberi zapise napisane v nadaljevanju.

Karte si sledijio od 1 – 6 od leve zgoraj do desne spodaj.

1

Sedem mečev

Ta karta vam v mesecu januarju nosi dvome in zavlačevanje. V vas bodo veliki dvomi v smislu, da vam nekaj ne bo uspelo, pa ne glede na to kaj to je. Lahko to zadeva ljubezensko, poslovno ali kakšno drugo področje. Karta namreč govori predvsem o našem  miselnem svetu in ne toliko o resničnem dogajanju. Tako bodo vsi ti dvomi bolj v vaši glavi in v vaših predstavah, ni pa nujno da je to, kar vi mislite in si predstavljate, tudi res.  Tako boste pametovali, da nečesa ne morete in da se ne bo zgodilo, da vam tudi ne koristi in podobno. Take jalove misli pa nas vedno ustavljajo in nam preprečujejo, da bi napredovali. Jalovost je namreč želja po nečem in hkratno verovanje, da tega ne moremo dobiti in tako iščemo in navajamo razloge, zakaj se nekaj ne bo ali ne more zgoditi, oziroma zakaj se ne bo posrečilo. Tako mišljenje, ki ga boste  v tem mesecu deležni, pa nam prinese le obupavanje, nazadovanje in vdanost v usodo, kar lahko traja 7 dni ali tednov. To je tako čas, da razmislite, ali se vam je kaj zgodilo, ko ste bili stari 7 let, v smislu poraza ali frustracije,  zdaj pa to podoživljate in se vam vse zdi vse brez smisla. Počutite se nemočni, negotovi in zato tudi negativno razmišljate. Tako vam lahko v tem mesecu vaš um resnično nagaja in vas ovira ter nasprotuje vašim  lastnim željam in idejam, zato bo lahko  za vas to mesec nemoči, brezupa in bega. Raje se boste umikali  kot delovali, poleg tega pa se boste še počutili krive, ker se ne boste sposobni odkrito spopasti s problemom. Zato se vam svetuje, da resnično razmislite in ste  odkriti do sebe in drugih, drugače tega ne boste sposobni rešiti. Svetuje se vam pa tudi previdnost v tem mesecu, saj ta karta v določenih primerih pomeni tudi laži in izdajo. V tem primeru se vam res ne svetuje umik, ampak odkrito soočenje s problemom. Čeravno vas bo mikalo, da se s tem ne bi ukvarjali in da bi pobegnili, poskušajte raje zadevo rešiti zdaj in ne kasneje, ker lahko drugače preraste v večji problem kot je sedaj.

2

Dvojka diskov

Ta karta vam v mesecu januarju nosi preobrazbo, torej obdobje sprememb, posebej na fizičnem nivoju, kar se tiče vašega telesa ali nečesa, kar se realizira v materialnem smislu, lahko financ ali česa drugega. Pri tej karti gre za simboliko jina in janga – torej pasivne in aktivne energije, ki predstavlja ravnotežje, ki pa ga dosežemo skozi dejavno spremembo, ki se vseskozi dogaja in je v nekem smislu neskončna. Sprememba je v našem življenju namreč edina stalnica. To pomeni, da tisto na kar se resnično v življenju lahko zanesemo, je sprememba. Ta bo zagotovo prišla, pa če si bomo to želeli ali ne. Karta konkretno nakazuje na neko pozitivno spremembo v našem notranjem svetu, ki pa se odrazi na ven v fizični manifestaciji. Uči vas, da se ne upirajte spremembi, temveč potujte z njo, saj se bodo stvari spreminjale če hočete ali ne. Konkretno lahko karta pomeni, da bomo v obdobju januarja najbrž bolj na tesnem z denarjem ali pa ne bomo vedeli, kam naj  denar naložimo, za kaj naj ga zapravimo. Tako se bomo mogoče ujeli v prelaganje denarja sem ter tja. Lahko, da se bomo odločali med več službami, ki nam bodo ponujene ali pa bomo hazardirali z denarjem. Na primer bomo želeli vlagati v sklade ali delnice. Dogajale se bodo različne  spremembe v denarju ali v dejavnostih, ki so z denarjem povezane. A dejstvo je, da bomo  negotovi ali neodločni, pa ne glede na to na kaj se bo ta sprememba navezovala. Tako je možno, da vas bo ta pretiran nadzor nad denarjem ali kakšno drugo dejavnostjo izčrpaval, namesto, da bi vam prinesel konkretni dosežek. Velika nevarnost pri tem je vaša slaba presoja, ki se vam lahko maščuje, če ne boste dobro razmislili kaj in kako. Vse to lahko traja do dveh tednov ali mesecev in se zavleče še globoko v februar.  Tako se vam res svetuje, da dobro prerazporedite svoje finance in omilite prehod v spremembo, ki je neizogibna. To lahko naredite z natančnostjo in pozornostjo na detajle. Tako vam bo namreč tudi uspelo, saj ta karta pomeni tudi pomoč k večji varnosti, stabilnosti in trdnosti.

 

3

Princesa palic

Ta karta vam v mesecu januarju nosi veliko spontanosti, pa tudi predanosti svobodi in svobodnemu izražanju. Tako se boste v tem mesecu končno učinkovito osvobodili in  se podali na pot brez ovir in strahu. Energija te karta bo namreč odstranila vse ovire na vaši poti, prinesla pa vam bo tudi močne pozitivne občutke vznesenosti in navdahnjenosti, kar bo močno zvišalo vaše vibracije in odneslo kakršenkoli strah pred neznanim. To bo za vas v tem mesecu neke vrste duhovna samo osvoboditev, pa tudi osvobojenost od strahu, ki vam, bo dala novega zagona in nov val energije. Če ste prej pri kakšni stvari čutili strah, ga zdaj ne boste več, saj ga boste učinkovito premagali, tako na razumski kot tudi  duhovni ravni, to pa bo spodbudilo napredovanje v nove smeri z vso energijo in vitalnostjo, kar jo boste premogli. Ob vsem tem se boste bolj zavedali samega sebe, svojih hotenj in želja, kar pa bi pri vas lahko sprožilo tudi dvig zavesti. Drugače bi lahko v tem mesecu tudi spoznali osebo, ki ima zgoraj naštete lastnosti in je neustrašna, mlada, lahko mlada po srcu, živahna, spontana in ponosna. Ima veliko energije, je rojen vodja, učitelj, vojak, šef ali pa nekdo, ki je vreden vašega zaupanja. Lahko ima tudi parapsihološke sposobnosti in izjemno dobro razvito intuicijo, spoštuje druge in je dostojanstvena. Edino, kar se pri tej osebi lahko pojavi je  nestrpnost in nepotrpežljivost do počasnežev, ker je sama izjemno spontana in hitra, to pa bi lahko začutili kot neke vrste objestnost ali oblastnost. Pri tem se vam svetuje, da se ne ustrašite te izjemno močne energije, ki deluje brez strahu, ampak se pogumno soočite z njo ali kakršnim koli izzivom, ki jo le-ta prinaša.

 

4

Mag

Ta karta pomeni nekoga, ki je izjemno nadarjen na vseh področjih in se z lahkoto sporazumeva z vsemi drugimi. To pomeni, da boste v januarju, če ste izbrali to karto, lahko sami deležni vseh teh darov, ki jih ta karta prinaša ali pa boste imeli možnost povezave z nekom, ki ima vse te sposobnosti ali pa eno od njih. Karta namreč prinaša tako nadarjenost za vizualne in zvočne umetnosti, na primer glasbeno nadarjenost kot tudi nadarjenost za pisno in ustno sporazumevanje. Nosilcu teh sposobnosti prinaša tudi sposobnost abstraktnega mišljenja, podajanja znanja, izredno čustveno inteligenca, dar za humor, za razpravljanje ter pošteno komunikacijo. Tako  boste v mesecu januarju sami z lahkoto posredovali med drugimi, se odlično znašli v diplomaciji in v odnosih z javnostjo ter v komunikaciji.  Dobro se boste znašli tudi glede financ in zato vas v tem mesecu čaka blagostanje in razvoj. Če boste želeli urediti vaše finančne zadeve, boste imeli v tem mesecu možnost, da  najdete res dobrega svetovalca za denarne zadeve in boste tako z lahkoto reševali svoje denarne posle. V tem času bo tudi povečan vaš občutek za telo in boste v tem času veliko naredili za svoje zdravje. Ta karta namreč pomeni tudi skrb za svoj telesni blagor, kar lahko nakazuje, da boste v mesecu januarju obiskali zdravnika, ki je vreden zaupanja in je strokovnjak na svojem področju. Nenazadnje pa bo to tudi mesec, kjer boste z lahkoto prehajali med enim in drugim talentom, saj je čarovnik tisti, ki ima smisel za spreminjanje vzorcev sporazumevanja in hitrega prilagajanja. Tako se vam svetuje, da v tem mesecu res izkoristite te svoje danosti in samega sebe popeljete na pot razvoja in uspeha na kateremkoli področju.

5

Moč

Ta karta vam v mesecu januarju v vaše življenje nosi strast na vseh področjih življenja, zavedanje ter visoko stopnjo ustvarjalnosti. Karta namreč podarja živost ter v vaše življenje nosi navdušenje in entuziazem. Tako boste v tem mesecu opremljeni z večstransko ustvarjalnostjo, ki je povezana z višjimi stopnjami zavesti. To je ustvarjalnost z izredno močjo navdiha, prežeto s strastjo, slo po življenju in ustvarjanju. To je tista kreativnost, ko se človek med ustvarjanjem kar izgubi in se poveže z drugimi dimenzijami. Karta konkretno pomeni, da ste se kot posamezniki končno soočili in izgnali oziroma udomačili svoje notranje zveri; demone, strahove ter dvome in ste zdaj pripravljeni, da se razkrijete pred drugimi, saj se nič več ne  skrivate in se ne bojite. Lahko se odkrito  in odprto izražate brez kakršnekoli obrambe, brez vlog in mask. Zaradi prebujenega poguma boste tako v tem mesecu lahko odprto komunicirali z drugimi, saj boste imeli sposobnost biti razkriti pred drugimi, ne da bi vas bilo sram ali pa da bi se držali nazaj. Zato je to čas, ko lahko zasijete na ven, ko lahko izrazite in pokažete svoje talente, danosti in to skozi moč, ki jo posedujete. Ker boste premagali strah z ustvarjalnostjo boste lahko zdaj posedovali več osebne moči in žara v življenju. Seveda pa vam bo to prineslo tudi zdravje in telesno moč. Ta karta lahko predstavlja tudi nekoga, ki je nadarjen za gledališče in igranje, tako, da boste morda v tem mesecu imeli priložnost srečati kakšno tako osebo ali pa se boste sami spustili v igro. Lahko pa, da boste obiskali gledališče, razstavo ali kakšno drugo umetniško ali glasbeno prireditev.  Poleg vsega tega pa vam lahko v januarju ta karta prinese tudi zelo dobre zaznave, izboljšanje vpogleda in ostro intuicijo. Z energijo moči boste v tem mesecu bolj veseli, srečni, v vas se bo prebudila nežna ženska energija, ki bo s seboj nosila tudi željo po odkritem sporočanju čustev in zdravi spolnosti.

 

6

Kraljica mečev – 

Ta karta vam v mesecu januarju nosi nepristransko in objektivno  mišljenje, podkrepljeno z razumskim odločanjem, brez pretvarjanja, pa tudi brez prevelikega vpletanja čustev. Tako se boste odločali le na podlagi vašega razuma in boste želeli izključiti čustveno noto. V tem obdobju se vam lahko zgodi, da boste končno ugotovili kaj si želite, sploh na poslovnem področju in si boste začrtali jasne meje in se dobro organizirali za naprej. Ljudi, ki vam na tej vaši poti na služijo več ali pa so vas v preteklosti ranili, prevarali, vam lagali ali se do vas pretvarjali, boste z lahkoto odrezali. V tem času boste namreč okrepljeni z duševno jasnostjo, ki z bo lahkoto odstirala in rezala maske, vloge, oblike obrambe ali česarkoli, kar je nenaravno. Ta jasnost vam bo omogočila, da boste takoj prepoznali, s kom imate opravka. Tako boste hitro odkrivali pravo naravo vpletenih in vaši nasprotniki se bodo morali pripraviti na trda pogajanja, saj v tem času ne boste popuščali. Ravnali boste pošteno, na želje in čustva drugih pa se ne boste več pretirano odzivali. Bi pa lahko na trenutke v poslu tudi obupavali, saj ta karta prinaša tudi boj s okostenelimi in togimi pravili, s katerimi se boste morali spoprijeti, pa tudi nerazumevanje s strani določenih ljudi. V tem obdobju boste tudi opremljeni s hitrim razumevanjem, otroško nedolžnostjo in radovednostjo. Karta nakazuje tudi na razvoj svetovalskih sposobnosti in nadarjenost za terapevtsko delo, lahko pa tudi vi v tem obdobju obiščete svetovalca, psihologa, psihiatra ali terapevta, kjer boste dobili dober nasvet, ki vam bo razjasnil stvari. Lahko pa se vam  tudi zgodi, da v tem obdobju srečate osebo, ki je močna, samostojna, se ne boji ovir in se je pripravljena boriti za svoje pravice. Je tudi poštena, stvarna, bistra ter razmišlja logično. Lahko je vdova ali pa je že dolgo samska in zato težko navezuje stik z ljudmi ter je osamljena, lahko pa tudi sramežljiva. Drugače je ta oseba verjetno redoljubna in živi po ustaljenem redu..

Zapisala: Uršula Zakrajšek

 

Vas zanima, kaj vam kažejo karte?

Pokličite na 041/367-342 ali pišite na info@orakeljluci.si, lahko pa si tudi brezplačno pogledate nov posnetek